Opleiding & Training
Bedrijfsacademie
Mensen vinden,
opleiden &
coachen
Executive coaching Visie &
klantprojecten
Klanten Contact
Bedrijfsacademie
Lerend werken en Werkend leren


De uitdaging 
Constante veranderingen in de markt, wetgeving en maatschappij vragen om een flexibele en lerende organisatie. Het houden van regie tussen werkuitvoering en lerend werken is intensief maar essentieel om snel op veranderingen in de markt in te kunnen inspelen.

Een eigen bedrijfsacademie die zijn leertrajecten afstemt op de strategie, cultuur en bedrijfsprocessen van het bedrijf draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Een bedrijfsacademie opzetten, organiseren en uitvoeren op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier vergt kennis en ervaring; de bedrijfsacademie dient meerwaarde te bieden voor zowel bedrijf als medewerker.

- UW KENNIS EN KUNDE GEORGANISEERD -

Gewenste situatie
De bedrijfsacademie is een onderdeel van een lerende organisatie en faciliteert deze doorlopend.
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Zij weten de juiste kennis, vaardigheden en gedrag eigen te maken wanneer de klant, markt en het werk hierom vragen. Medewerkers worden gestimuleerd continu een optimale uitvoering van hun werk na te streven en werkprocessen en teamprestaties te verbeteren.

De bedrijfsacademie weet het leer- en ontwikkelproces te monitoren en te toetsen; kent vanuit het bedrijfsbeleid de vraag, het nut en de noodzaak van het werken conform de bedrijfsprincipes gericht op het realiseren van bedrijfsambities. Het leren is onderdeel van POP- en functioneringsgesprekken. De integratie van leren met het werken staat centraal.

Doelen

  • Het geleerde wordt onmiddellijk toegepast op de werkvloer; de bedrijfssituatie en leersituatie vallen samen
  • Een significant lagere arbeidsderving door coaching en training in the job; het leren vindt plaats op de werkvloer. Geen reistijdverlies of extra reiskosten voor ontwikkeling
  • Geen reistijdenverlies of extra kosten voor ontwikkeling
  • Nieuwe mensen worden snel opgeleid tot hun specifieke taak / rol
  • Vereenvoudiging van werving en selectie; een lager niveau met de bedrijfseigen opleidingen gericht opgeleid naar taken voor een hoger opleidingsniveau

Klik hier voor een volledige PDF brochure Bedrijfsacademie met meer informatie

TOP! Ontwikkeling bv - contactgegevens

Nijmegen - Etten Leur - Roosendaal - Eindhoven

Voor direct telefonisch contact, bel: 06 11 30 33 09 *
U kunt ons ook een e-mail sturen: info@topontwikkeling.nl *

* Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het contact
  Lees voor meer informatie ons privacy statement

 

Bezoekadres - op afspraak:
Nijmegen      Locatie Hercurius                                     Marialaan 77 Nijmegen
Etten-Leur    Locatie Stichting ViaQuales                     Handelsweg 11 Etten-Leur
Roosendaal  Locatie Centrum Mobiliteit & Logistiek   Markt 41a Roosendaal
Eindhoven    Locatie Brainpoort Assembly                   Run 5215 Veldhoven


Algemene voorwaarden  |  Klachtenprocedure  |  Privacy statement *

Wilt u graag dat wij contact met u opnemen?

Naam
Email
Telefoon
Opmerkingen