Opleiding & Training
Bedrijfsacademie
AmbassadorApp Executive coaching Visie &
klantprojecten
Klanten Contact
Advies & Coaching sessies
Mens & organisatie ontwikkeling op maat


Investeringen in mensen zijn cruciaal voor een blijvend concurrentievoordeel. Wij helpen u graag.

 • Beoordeling opleidingen, advies voor organisatie van kennis en kunde
  Inventarisatie opleidingen en overige leerinterventies, beoordelen van de onderlinge samenhang van de leer activiteiten, kwaliteit van organisatie van kennis & kunde waarderen.
 • Begeleiding bij ontwikkeling van leer- / opleidingsprogramma’s
  Leerprogramma’s sluiten aan bij het ontwikkel- en leervermogen van de deelnemers.
  Dit vergt praktische tools bij het bepalen van het opleidingsniveau van mensen en het bepalen van de benodigde doorlooptijd van een opleiding per medewerker.
  Een opleiding / ontwikkelprogramma wordt concentrisch opgebouwd en samengesteld met leervragen / leerdoelen per onderwerp, afgestemd op de praktijk- / marktsituatie.
  De ontwikkeling (training / coaching) kan competentiegericht worden ingericht.
 • ROI op opleiden
  Meten is weten: ontwikkeling van mensen start met een nulmeting, het ontwikkelprogramma wordt gekoppeld aan de prestatieverbetering. We stellen de ROI samen met u vast.
 • Realiseren bedrijfsacademie met een constante informatieflow, monitoring en aansluiting op de bedrijfsstrategie, targets en KPI’s
  Het innovatieproces van de onderneming gaat via de medewerkers. Een gerichte informatiestroom met de informatie op de juiste plaats terecht te laten komen en deze beschikbaar te maken voor de werkprocessen vraagt om een structuur die aansluit bij de werkprocessen in tijd en plaats.
  Ontwikkeling, organisatie en uitvoering van uw eigen bedrijfsacademie.
 • (Mee-)ontwikkelen visie & strategie HR / HRM afdeling
  Een afdelingsgerichte uitwerking maakt inzichtelijk voor alle andere afdelingen hoe de afdeling gaat bijdragen aan de realisatie van de algehele bedrijfsstrategie. Gebaseerd op feiten en visie op ontwikkeling van mens & organisatie richt de afdeling het leer en ontwikkelproces in.
 • Vertalen HR / HRM strategie naar uitvoering
  Bepalen van de speerpunten en concrete doelstellingen voor de afdeling HR, benoemen activiteiten en leerinterventies en inrichting van de monitoring.
 • Train de trainer – trainingen
  Leer de mensen zelf trainingen te ontwikkelen en te verzorgen.
 • E-learning op maat

TOP! Ontwikkeling bv - contactgegevens

Nijmegen - Etten Leur - Eindhoven

Voor direct telefonisch contact, bel: 06 11 30 33 09

U kunt ons ook een e-mail sturen: info@topontwikkeling.nl
 

Bezoekadres - op afspraak:
Nijmegen    Locatie Hercurius Uitzendorganisatie     Marialaan 77 Nijmegen
Etten-Leur   Locatie Stichting ViaQuales                    Handelsweg 11 Etten-Leur
Eindhoven   Locatie Brainpoort Assembly                  Run 5215 Veldhoven


Postadres:
Weg door Jonkerbos 23
6532 SW Nijmegen


Algemene voorwaarden  |  Klachtenprocedure

Wilt u graag dat wij contact met u opnemen?

Naam
Email
Telefoon