Opleiding & Training
Bedrijfsacademie
Mensen vinden,
opleiden &
coachen
Executive coaching Visie &
klantprojecten
Klanten Contact
 
 
Hebben uw mensen nog iets te leren?

Opleiding • Training • Bedrijfsacademie
Logistiek • Techniek • Zorg • Onderwijs

Krapte op de arbeidsmarkt? Geen geschikte medewerkers?

Mensen vinden & opleiden,
bij u in het werk

 

Doelen stellen! Leid je leven én je medewerkers!

Excecutive coaching
 

Visie en klantprojecten

Visie   Opleiding en training   Bedrijfsacademie   Executive coaching   AmbassadorApp

Bij een landelijk opererende horeca-organisatie ontwikkelde TOP! Ontwikkeling een bedrijfsacademie met meerdere leerlijnen voor diverse fucnties. Van visie tot plan, van programma tot leerdoelen en lesmateriaal. Ook de training van eigen trainers werd verzorgd middels een maatwerktraining train de trainer. Inmiddels verzorgt de bedrijfsacademie ook opleidingen / trainingen buiten de eigen organisatie, met trainers van TOP! Ontwikkeling.

De accountmanagers van een producent van kunststoffen beschikte onvoldoende over actuele productkennis om klanten optimaal te bedienen. De reeds ingezette initiatieven om het productkennisniveau te organiseren leiden niet tot het gewenste resultaat.

TOP! Ontwikkeling ontwikkelde met de klant een bedrijfsacademie waarin de binnen- en de buitendienst doorlopend de product- en de toepassingskennis eigen maakte. Wensen en behoeften, opzet, organisatie, implementatie en uitvoering van de bedrijfsacademie werden een integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Resultaat: betere marktinformatie, verkoopprestaties en een visie op ontwikkeling van verkooppersoneel.

Uw training professioneel in opzet en uitvoering?

Download het gratis Ebook met achtergronden en opzet bij trainingen van Top!Naam Email  
     
In het nieuws

>> Nieuwe mensen vinden en gericht opleiden op de werkplek

TOP! Ontwikkeling is een erkend bedrijfsopleider die ook nieuwe mensen voor opdrachtgevers in de markt vindt én ze voor hen in het werk opleidt.
Dit gaat in nauwe samenwerking met Stichting Sociaal Inclusief.

Stichting Sociaal Inclusief is een initaitief dat inzet op duurzame inzetbaarheid van mensen. Sociaal Inclusief traint en coacht haar medewerkers in het werk bij de opdrachtgever met het doel deze medewerkers 'warm' over te dragen aan die opdrachtgever. Hiermee wordt voortijdig uitval gereduceerd en hebben opdrachtgevers extra werfkracht op de arbeidsmarkt. De trainer / coaches zijn ervaren specialisten uit het vakgebied en kennen de sector.

>> voor meer informatie lees hier verder of download de digitale brochure hier

 

>> Toegevoegde waarde met Hercurius More than people

Uitzenden in combinatie met het ontwikkelen van mensen, voor zowel uitzender als voor de klant? Ja dat kan!

Het leveren van 'handjes' is 1, het leveren van 'handjes' met kwaliteit vraagt toch wat meer. Noem het werkend leren of een leven lang leren.
Het gaat erom dat de medewerker zich bewust is dat hij steeds weer kan leren en mee kan in de veranderingen die op hem afkomen; goed kunnen luisteren naar de klant en een optimale uitvoering van het werk maken het verschil.

Lees hier ons artikel in Nijmegen Business voor meer informatie >>>

 


>> Loopt het altijd zoals je wilt?

Drs. Arthur Popping
Adviseur en ondernemer achter TOP! Ontwikkeling bv

Eenmaal bij klanten binnen weet ik en zie ik wat er moet gebeuren om mens en organisatie te ontwikkelen. Met behulp van tools en technieken wordt de kern van het probleem concreet en wordt de juiste expertise ingezet. Executive coaching staat hierin centraal.

Management- en advieservaring in diverse sectoren, zoals: Food-retail, Groothandel, Logistiek, Techniek, Zorg en Onderwijs. Mijn expertise: Executive coaching, Strategie- en organisatie-ontwikkeling, Bedrijfsacademie, Medewerkerbetrokkenheid, MedewerkersApp, Programma-management.
Tevens ben ik betrokken bij sociaal-maatschappelijke initiatieven zoals: Stichting ViaQuales, Youngmakers / Startfoundation.

TOP! Ontwikkeling levert maatwerk en werkt met een netwerk van ervaren trainers, ontwikkelaars, adviseurs en acteurs. Ieder vanuit zijn of haar eigen specifieke expertise. Een label van Popping Consulting.

 

TOP! Ontwikkeling is CRKBO - geregistreerd.

 

 

Enkele opdrachtgevers

TOP! Ontwikkeling bv - contactgegevens

Nijmegen - Etten Leur - Roosendaal - Eindhoven

Voor direct telefonisch contact, bel: 06 11 30 33 09 *
U kunt ons ook een e-mail sturen: info@topontwikkeling.nl *

* Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het contact
  Lees voor meer informatie ons privacy statement

 

Bezoekadres - op afspraak:
Nijmegen      Locatie Hercurius                                     Marialaan 77 Nijmegen
Etten-Leur    Locatie Stichting ViaQuales                     Handelsweg 11 Etten-Leur
Roosendaal  Locatie Centrum Mobiliteit & Logistiek   Markt 41a Roosendaal
Eindhoven    Locatie Brainpoort Assembly                   Run 5215 Veldhoven


Algemene voorwaarden  |  Klachtenprocedure  |  Privacy statement *


Wilt u graag dat wij contact met u opnemen?

Naam
Email
Telefoon
Opmerkingen